International scientific practical conference "Innovations in education and science" dedicated to the 25th anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan and 20th anniversary of Suleyman Demirel University Volume II

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  THE PUBLIC OPINION SHAPING FUNCTION OF AGENDA SETTING THEORY
  (Suleyman Demirel University, 2016) Shynat A.
  In this article the author pays a special attention to the public opinion shaping function of mass communication theories, especially agenda setting theory and describes how do political, economic, technological, or cultural factors influence the daily work of journalists in all over the world. Also the author considers the psychological peculiarities of mentioned theory.
 • Item
  РАСШЫЛ ЖУРНАЛИСТИКА ӨРІСІ
  (Suleyman Demirel University, 2016) Қамзин К., Шаймаран М., Ташбаев А.
  Адам баласы – шындығынына көшсек, Жаратушының сателлиттік моделі, қолайлы планетаға түсірген инновациялық жобасы. Сол жаңашыл жанның басты мақсаты – ақпарат арқылы толысу, сараптама арқылы əлемді тану, құбылысты көркем көзбен көру, оқиға образын сан призмалы айнаға түсіру, сөйтіп, Жер бетіндегі өзінің жасампаздық миссиясын атқару. Демек, журналистика пəні адам жаратылысымен егіз, оның анатомиясы жəне физиологиясымен ағайындас, болмысбітімімен сəйкес. Баспасөздің, жеке қаламгердің от басы, ошақ қасы түйткілдерінен бастап, ғаламдық проблемаларды тілге тиек етуі – сол рухани өкілеттілікті жүзеге асыруы. Сол себептен де журналистиканың басты кейіпкері – Шындық.
 • Item
  САРАПТАМАЛЫҚ ЖУРНАЛИСТИКА ПӘНІН ОҚЫТУДЫҢ КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ
  (Suleyman Demirel University, 2016) Кәпқызы Е.
  Мақалада автор «Сараптамалық журналистиканы» оқытудағы кейбір идеялары, ойларымен бөлісе отырып, оның жалпы силлабусын ұсынады. Бұл ретте автор сараптамалық журналистиканы оқытатын өзге «Журналистика» мамандығының осы пəнге қатысты силлабустарын салыстырады əрі соған орай өз пікірін ортаға салады.
 • Item
  ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МЕДИА САЛАСЫ БОЙЫНША МАМАНДАР (ЖУРНАЛИСТИКА, КИНОТАНУ, КИНО ЖӘНЕ ТЕЛЕ-ДРАМАТУРГИЯ, ОПЕРАТОРЛЫҚ , ХАЛЫҚПЕН ҚАТЫНАС Ж.Т.Б.) ДАЯРЛАЙТЫН ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ДЕМОКРАТИЗАЦИЯЛАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
  (Suleyman Demirel University, 2016) Молдияр Ергебеков
  Медиа мамандығы бойынша білім беретін əрбір институттың білуі міндетті болып табылатын бір фактор бар. Бұл фактор, медиа мамандарының қоғамның демократиялық қоғамға айналуына маңызды рөл ойнайтын мамандық иелері екендігі. Еркін əрі демократиялық қоғам алдымен еркіндік пен демократияға мəн беретін, бұл құндылықтарды өзінің өмір сүру салтына айналдырған медиа мамандары арқылы қалыптасады. Сондықтан да Қазақстандағы медиа мектептерінің оқу бағдарламасындағыклассикалық педагогика түсінігін трансформациялап, интерактивті əсерге мүмкіншілік беретін, диалогқа сүйенетін, студенттің сыни жəне аналитикалық ойлану қабілетін дамытуға жағдай жасайтын, өз ойын дəріс барысында еркін əрі жүйелі түрде жеткізе алатын ортаны қалыптастырар болсақ, алдағы жылдарда еліміздегі медианы əрі сөз бостандығына, əрі адам мен табиғат құқықтарына жіті мəн беретін бағытта трансформациялайтын медиа профессионалдарының өсіп жетілуі тұрғысынан маңызды адым жасаған болар едік.
 • Item
  METHODOLOGY OF AL-FARABI’S KNOWLEDGE IN THE CONTEXT OF MEDIEVAL GNOSEOLOGY
  (Suleyman Demirel University, 2016) Chongarov Y.K.
  In this article, the author explores the methodology of Al – Farabi's education. Islam the principle of unproven. The science methodology is defined as a whole by level and character of the informative relation of the person to the world which with the greatest completeness expressed in philosophy. The science acts as the developed form of adequate reflexion of the objective reality and arises in the true sense when the knowledge transforms to a subject of specialized activity. Knowledge’s fixing in a science, and also its allocation always assumes a certain kind of work with it, its forms, regulated by special norms and rules. The last ones do not arise in themselves , in only inside actually knowledge, but more likely and, first of all, are developed within the limits of the complete informative relation of the person to the world and essentially defined by the world outlook maintenance of an epoch.
 • Item
  TÜRKISTAN (HOKAND) MUHTARIYETI’NIN KURULUŞU VE BOLŞEVIKLER TARAFINDAN YIKILIŞI
  (Suleyman Demirel University, 2016) Turlybek A.,Zhumatayeva D.
  Araştırma çalışmaları Türkistan aydınlarının ulusal mücadelesi, kültürel, "Türkistan özerk Kazakistan Cumhuriyeti". Ayrıca Türkistan aydınlarının tarlalarında Sovyet hükümetinin yürüttüğü ilişkiler ve Sovyet hükümetinin uyguladığı zalim politikalarla mücadele kabul edildi.
 • Item
  ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫНА ДЕРЕКТІК ТАЛДАУ (Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» еңбегі негізінде)
  (Suleyman Demirel University, 2016) Молдабаева Д. Ж.
  Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» еңбегі түркі халықтарындағы мемлекеттік басқару жүйесінің көне түркілік жəне ислами ерекшелігі мақаланың негізгі тақырыбы болып табылады. «Құтты білік» еңбегі ғылыми тұрғыдан талданып, оған қатысты көптеген еңбектер жазылса да, отандық тарих ғылымында оның түркі халықтарындағы мемлекеттік басқару жүйесіне əсері туралы арнайы қарастырылмаған. Бұл мəселе осы ғылыми мақаланың өзектілігі мен ерекшелігі болып табылады.
 • Item
  КИПРДІҢ МҰСЫЛМАНДАР БИЛІГІНЕ ӨТУІ
  (Suleyman Demirel University, 2016) Жұматаева Д., Тұрлыбек А.
  Мақалада алғашқы мұсылмандардың Кипрды жаулап алуы және олардың билік еткен уақыты туралы зерттеледі. Тарихи деректерге сәйкес, Кипр көлемі жағынан үлкен үшінші арал ретінде сипатталған, Сицилия және Сардиния аралдарынан кейін. Арал терең тарихы мен керемет ауа-райымен әйгілі. Сонымен қатар, аралдың стратегиялық мәні жағынан политикалық әдебиеттерде жазылған. Бірақ мұсылмандардың аралды жаулап алуы және мұсылман билеушілерінің аралда салған рухани қасиетті орталықтары туралы ақпарат өте аз. Сондықтан мұсылмандар үшін қасиетті саналатын тарихи орталықтарды объективті бағалау қажет. Кипрдың ислам әлеміне ашылғанын жалпы қоғамға түсіндіру маңызды.
 • Item
  SULEYMAN DEMIREL’S CONTRIBUTION TO THE FORMATION OF NAZARBAYEV’S IMAGE OF TURKEY
  (Suleyman Demirel University, 2016) Әметбек Д.
  In this article, the president of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev the president of Turkey Suleiman Demirel contributed to the formation of the concept of the share was discussed. Positive trend developed during the presidency of Turgut Ozal Suleyman continued his lesson even during the presidency of Demirel. The 90s from the middle, although Turkey is in an economic and political crisis, this is due to Nazarbayev's understanding of the place of Turkey in the foreign policy of Kazakhstan the reverse did not contribute.
 • Item
  ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТІ ҚЫСҚАРТУДЫҢ НЕГІЗГІ ЖІКТЕЛУІ
  (Suleyman Demirel University, 2016) Буратаева М. Қ.
  Мақалада Қазақстан Республикасының Қылмыстық процессуалды кодекс бойынша қылмыстық процесстердің негізгі тапсырмалары қарастырылады. Қылмыстық іс жүргізудің аталған міндеттері өндірістің кезкелген немесе əрбір стадиясында орын алуы мүмкін жəне өндірістің нысаны ретінде алдын ала тергеуде де орын алады. Қылмыстық істі қысқарту туралы қаулы заңды факт болып табылады, нəтижесінде қылмыстық процесуалдық қатынастар тоқтатылады. Оның маңызы жоғары. Алдын ала тергеудің аяқталуының бір формасы ретінде қараудың ролі елеулі, себебі: қылмыстық істі қысқартуды тергеудің аяқталуының заңды нысаны деп қарастыруға мүмкіндік береді, өзінің процесуалдық маңызы жағынан айыптау қорытындысы болса, істі сотқа жіберумен тең келеді.
 • Item
  ЕРЛІ-ЗАЙЫПТЫЛАРДЫҢ МҮЛІКТЕРІНІҢ ЗАҢДЫ РЕЖИМІ ЖАҒДАЙЫНДА ӘРҚАЙСЫНЫҢ ЖЕКЕ МЕНШІКТЕРІ
  (Suleyman Demirel University, 2016) Аманкожаев А. А.
  Бұл мақалада ерлі-зайыптылардың құқықтық актив режимінде жеке меншігі талданады. спен реттегендіктен, араларында шарт жасау арқылы қалауларынша реттей алады. Жұбайлар араларындағы мүлікке байланысты қатынастарын араларында қалауларынша (шартпен) реттемеген жағдайда, заңнамамыз мүліктік режим қарастырған, осыған жұбайлардың мүліктерінің заңды режимі дейміз. Жұбайлардың мүліктерінің заңды режимі – бірлескен ортақ меншік. Жұбайлардың араларындағы некелік қатынастың іс жүзінде тоқтауы кезінде алған мүліктерін соттың жұбайлардың жеке меншігіндегі мүліктері деп тану жағдайы айрықша жағдай екені анық. Олай болса, жұбайдың некенің іс жүзінде тоқтағанын жəне осы кезеңде алынған мүлікке екінші жұбайдың мүліктік (материалдық, еңбегімен) қатысуынсыз меншік құқығының туындағанын сотта дəлелдеуі тиіс.
 • Item
  ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
  (Suleyman Demirel University, 2016) Адилова К. А.
  Бұл мақала Қазақстан тәуелсіздігінің қалыптасуы мен дамуына, сондай-ақ Қазақстанда заң үстемдігі мен азаматтық қоғамды дамытуға арналған. аралық қатынастардағы тəуелсіздігін білдіреді. Мемлекет қоғамның өкілі бола тұра оны басқарады жəне оның дамуын қамтамасыз етеді, сондайақ, бүкіл қоғам атынан ресми істі жүргізе алады. Өзінің аумағындағы барлық адамдарға, ұйымдар мен мекемелерге міндетті заңдар мен ережелерді шығаруға мемлекеттің ғана құқығы бар.
 • Item
  ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛЮРАЛИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: ИДЕОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ(ПРАВОВАЯ ОСНОВА)
  (Suleyman Demirel University, 2016) Акаев А. М.
  В данной статье анализируется роль культуры как основы идеологии и духовности, формирования сознания субъекта в переходный период рыночной экономики и их соответствие общепринятым правовым нормам. Государство при своем становлении как демократическое государство должно, мы думаем, непосредственно стимулировать качественный рост культурного развития общества, указав это как часть тщательно разработанного публичного концептуального документа о государственной идеологии недекларативного характера.
 • Item
  ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ МЕМЛЕКЕТТІЛІГІНІҢ ФЕОДАЛИЗМ НЕГІЗІНДЕГІ ҚАЛЫПТАСУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
  (Suleyman Demirel University, 2016) Ағдарбеков Т.
  Бұл жұмыстың негізгі тапсырмасы болып, Орта Азия және Қазақстан елдерінің феодализмінің негізінде ұлттық мемлекеттігінің пайда болуының ерекшеліктері болыап табылады. Сонымен қатар бұрынғыны қазіргі уақыттың талаптарына сай түсіндіру, яғни жаңа фактілерді қолдана отырып, бұл елдердің ұлттық мемлекеттігінің дамуына тағыда қандай фактілер әсер еткенін көрсету. Ары қарай бұл елдердің болашақ дамуын жоспарлау.