TÜRKÇE DEYİMLERİN ÖĞRETİMİNDE TELEGRAMDAN YARARLANMA

No Thumbnail Available

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018

Abstract

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler günlük hayatta deyimlerle sıkça karşılaşırlar. Bu durum Türkçenin yabancı dil olarak öğreniminde güçlük oluşturarak, hedef dilde iletişimin oluşmasını engellemektedir. Dolayısıyla dilin etkin kullanımı için deyimlerin öğretimi kaçınılmaz hale gelmektedir. Mobil internet kullanımının artması ve akıllı telefonların iyice hayatımıza girmeye başlaması ile birlikte klasik telefon kullanma alışkanlığımızda değişmeye başlamıştır. Bu nedenle çalışmamızda yabancılara Türkçe deyimlerin öğretiminde mobil uygulaması olan Teltgram kullanımının etkisini araştırmış bulunmaktayız. Makalede yabancılara Türkçe deyimlerin öğretiminde Telgramın kullanımının yarararı üzerinde durulacak, uygulamalara yer verilecek ve Telegram kullanımının öğrencilerin başarı düzeyine etkisinden bahsedilecektir. Kaynak tarama, anket, görüşme, testler vs. araştırma yöntemleri kullanılmış olup, yabancılara Türkçe deyimlerin öğretiminde Telegramın öğrenci başarısına etkisi pedogojik deneylerle kontrol edilmiş ve araştırmanın deneysel sonuçları tablolar ve grafiklerle gösterilmiştir.

Description

Keywords

Türkçe dersleri, Türkçe deyimler, deyim öğretimi, iletişim, telegram, telegramın etkisi, Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018, №7

Citation

Сері Б / TÜRKÇE DEYİMLERİN ÖĞRETİMİNDE TELEGRAMDAN YARARLANMA / Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018