ДІНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫҢ ӘДЕБИЕТТІ ТАНУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Suleyman Demirel University

Abstract

«Адамның сөйлей білу қабілеті қаншалықты таңғажайып құбылыс болса, ағаштардың сөйлемеуі де соншалықты таңғажайып құбылыс» деген ұлағатты сӛз бар. Расында да жаратылыстың заңдылықтарында нендей құдірет бар? Нендей құпия тылсым бар? Нендей мінсіз жүйе, нендей ақыл жетпес үйлесім бар? Ал сӛзді тану, әсіресе, кӛркем сӛзді яки әдебиетті тану – ғаламның ӛзегіндегі аса нәзік үйлесімділік пен әсемдікті танудан бастау алып, тіршіліктің қарапайым заңдылықтарын ұғынуға дейін жалғасады. Сондықтан, кез келген кӛркем туындының туу, жазылу, ӛмір сүру тарихы, ең бастысы оның ӛнер ретіндегі құндылығы – аса ауқымды мәселе.

Description

Keywords

Діни құндылықтар, әдебиеттану, әдебиеттегі діни мәтіндер

Citation