KAYNAK KÜLTÜR ARACILIĞIYLA TÜRK ATASÖZLERİNİN ÖĞRETİMİNDE İNSTAGRAMIN ÖNEMİ

No Thumbnail Available

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018

Abstract

Atasözleri milletlerin hafızalarının, yaşantı ve deneyimlerinin, kültürlerinin, olay ve durumlara yaklaşım tarzlarının, bakış açılarının yansıdığı kısa, özlü ifadelerdir. Anlatıma derinlik, kolaylık ve akıcılık kazandıran bu kalıp ifadeler, kültürel bilincin nesilden nesile aktarımı ve devamlılığı noktasında Türkçe eğitimi içerisinde kendine önemli bir yer edinir. Atasözlerinin sahip oldukları bu özellikler onları ana dili öğretimin yanı sıra yabancılara Türkçe öğretiminin de temel meselelerinden biri hâline getirmiştir. Yabancılara Türkçe öğretiminde önemi sıkça vurgulanan kültürel aktarımın en kolay ve hızlı şekilde yapılabileceği ürünler olarak atasözleri ön plana çıkmaktadır. Makalede, yabancılara Türkçe öğretiminde atasözlerinin öğretiminde ana dili ile hedef dil arasındaki benzerliklerden faydalanmanın önemi üzerinde durulmuştur. Buradan hareketle Türkçe ve Kazakça’da benzerlik arz eden atasözleri tespit edilmiş ve bir liste hazırlanmıştır. Hazırlanan liste, kelime ve anlam benzerliği olanlar ile yalnızca anlam benzerliği olan atasözleri olarak iki kısımda ele alınmıştır ve mobil uygulamarından instagram programı üzerinde kavratılması amaç edilmiştir.

Description

Keywords

Atasözleri, ana dili, hedef dili, mobil uygulamaları, Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018, №7

Citation

Паттуллаева Х, Жұман Г / KAYNAK KÜLTÜR ARACILIĞIYLA TÜRK ATASÖZLERİNİN ÖĞRETİMİNDE İNSTAGRAMIN ÖNEMİ / Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018