ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ТҮРІК ТІЛДЕРІНДЕГІ АҚ / ҚАРА СӨЗДЕРІ ҰЙЫТҚЫ БОЛҒАН ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРГЕ ЛИНГВОМӘДЕНИ ТАЛДАУ,

No Thumbnail Available

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018

Abstract

Бүгінгі таңда лингвистикада түр-түс атауларының зерттелуіне айрықша мəн беріліп келеді. Түр-түс атаулары– əрбір халықтың ұлттық мəдениетін танып-білудің негізгі құралы. Зерттеушілердің бұл салаға қызығушылықпен қарауының басты себебі – осында. Мəдениетаралық қатынастың кеңеюіне байланысты, тілі, діні, мəдениеті əр түрлі тілдердегі түр-түс концептісін ашатын сөз тіркестеріне лингвомəдени талдау жасау арқылы, «түр-түс» атауларының тілдегі ұлттық-мəдени ерекшелігін анықтау өзекті мəселе болып табылады. Мақалада ғылыми зерттеулерде қара түске байланысты атаулар мағынасына қарай бірнеше топқа бөлініп, жамандықтың; қатыгездіктің; бастапқылықтың; киеліліктің қарапайымдылықтың; қайғы-мұңның белгілері ретінде қарастырылады.

Description

Keywords

фразеология, мақал-мəтелдер, лингвистика, Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018, №7

Citation

Алтыншаш Қ / ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ТҮРІК ТІЛДЕРІНДЕГІ АҚ / ҚАРА СӨЗДЕРІ ҰЙЫТҚЫ БОЛҒАН ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРГЕ ЛИНГВОМӘДЕНИ ТАЛДАУ / Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018