YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SIFAT-FİİLLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNDEN YARARLANMA

No Thumbnail Available

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018

Abstract

Yabancılara Türkçe öğretiminde dersin verimli, zevkli ve becerilerin geliştirici hale getirilmesinde edebi metinler önemli yardımcı kaynaklardandır. Edebi metinler aracılığıyla öğrencilerin dil zevkleri, estetik bakış ve hedef dilin kültürüne olan ilgi ve sevgisi oluşturulur. Bu nedenle dilsel ve kişisel becerilerin geliştirilmesi için yabancı dil öğretiminde edebi türlerin araç olarak kullanılması önemlidir. Çаlışmаdа, yаbаnсılаrа Türkçе öğrеtіmіndе halk edebiyatı türlerinden atasözlerinden yararlanarak sıfat-fiillerinin öğretimi konusu üzerinde durulmuştur. Sıfat-Fiilleri Türkçenin öğretiminde önemli bir yer tutmaktadır. Çok basit bir cümle içerisinde bile en az bir fiilimsi türü kullanımına yer verilir. Dolayısıyla fiilimsilerin öğretimi başlı başına ele alınması ve materyal geliştirilmesi gereken meselelerden biridir. Folklor ürünlerinden olan atasözlerinden yararlanılararak öğrencilerin zihinsel ve dilsel becerilerini geliştirebiliriz.

Description

Keywords

Yabancılara Türkçe öğretimi, sıfat-fiiller, atasözleri, Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018, №7

Citation

Эсра Г / YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SIFAT-FİİLLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNDEN YARARLANMA / Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018