«Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен» атты студенттердің VI ЖОО аралық дəстүрлі ғылыми конференциясының ЕҢБЕКТЕРІ

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  MODERN METHODS OF INTERNAL AUDIT DEVELOPMENT
  (Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018, 2018) Kaparova M.Zh.; Tleubaeva S.A.
  The article considers the teachers stress resistance problem in educational institutions. The authors attempted to define stress management as an integrated approach to determining the causes of stress and methods for effectively overcoming the consequences of their impact. Based on the carried out analysis and own practical experience, the authors developed and implemented the psychological and pedagogical complex "Foundations of stress management", which includes several stages. The proposed complex is aimed at studying and mastering the methods of physical state controling, relieving tension and restoring self-regulation mechanisms that will help teachers get rid of current problems and prevent their consequences.
 • Item
  ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР АРҚЫЛЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ СӘУЛЕТТІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КЕҢІСТІГІНЕ БІРЛЕСУІ
  (Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен - 2018, 2018) Қайдаров А.Ш.
  Бұл мақалада бүгінгі таңда кəсіби архитекторлар арасында архитектурада технологияларды зерттеуге жəне дамытуға бағытталған көпшілікке танымал зерттеулер қарастырылады. Сəулет саласындағы цифрлық технологияның рөлі қандай? Цифрлық технологиялардың көмегімен құрылған сəулет автоматты түрде цифрланады деп айтуға бола ма? Осы ұғымдардың шекаралары бұлыңғыр, əркім оларды өз бетімен түсінеді. Сондықтан, цифрлық архитектураны анықтау жəне оның мүмкін бағыттарын жіктеу ұсынылады. Қазіргі заманғы үй тұжырымдамасы интерьер дизайнын ғана емес, сонымен қатар сауатты ұйымдастырылған ішкі кеңістікті жəне тұрмыстық техниканың əр алуан түрін де қамтиды. Толық үй - бірінші кезекте сүйікті үйде жайлы демалыс жасауға мүмкіндік беретін ыңғайлы тіршілік ортасы. Нəтижесінде пəтерлер мен коттедждердің инженерлік жабдықтары күрделене түсуде, ал бұл ортаны қалыптастыруға тартылған аспаптар саны өсіп келеді. Барлық жүйелерді хост арқылы басқару ыңғайсыз жəне қауіпті. «Ақылды үй» интеграцияланған басқару жүйесі бұл мəселені шешу үшін барлық қарапайым жұмыстарды орындай алады.