СДУ хабаршысы - 2016

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  VOICE ASSISTANT FOR MOBILE SYSTEMS WITH NATURAL LANGUAGE PROCESSING
  (Suleyman Demirel University, 2016) Kuanyshbay D.; Orynbetov Z.; Kariboz D.
  In order to handle some tasks by voice recognition it is really important that application will understand what user said. Which means that application must take a sentence that was entered by user and analyze and handle some tasks or etc. This paper is about natural language processing and analyzing sentences. In this article, we have briefly gone through the problems of NLP and some of the common techniques used in natural language analysis. These techniques are, however, very simple and fundamental. Many more complex and efficient approaches have been developed. However,in spite of these new developments, current state of the art is still capable of only limited tasks within restricted domains. Even though, work in the subject had began more than forty years ago, it is still in the very early stage of its development and there is definitely more to meet the eyes.
 • Item
  РОБОТ – ҒЫЛЫМ ЖАҢАЛЫҒЫ, ҚОҒАМДЫҚ ДАМУ ҚАЖЕТТІЛІГІНІҢ ЖЕМІСІ
  (Suleyman Demirel University, 2016) Амиргалиев Е. ; Қойшығұлова Д.
  Адам қабілеті шексіз. Есте жоқ ескі замандардан бері жаратылыста тек адамның ғана сана-сезімі ұдайы дамып келеді. Алғашқы қауымдық құрылыста таспен ұрып аң аулаған бабаларымыздың бүгінгі ұрпағы көк жүзін бағындырып, алты ғаламды зымыранмен аралағаны айтар ауызға оңай. Осындай дәрежеде даму үшін адамзат баласының басынан қаншама ізденіс, ойлау, талдау өткенін бір жаратқан ғана білер. Біздің білетініміз – бұл тынымсыз еңбектердің нәтижесі. Ғылымды дамыту үшін барша қауым атсалысты десек, артық болар. Жетістік - тек «Ізденген жетер мұратқа» деп ізденісті серік еткен ғылым мен қоғам саласындағы қайраткерлердің арқасы. Зерттеуші ғалымдар Госвами мен Брайант: «Адамдар арасындағы ерекшелік олардың нейрофизиологиялық ерекшеліктерінде емес керісінше тәжірибесінде» деген екен. Алғашқыда жабайы аңдарды үй жануарларына айналдырған адамзат баласының кейін техника жетістіктерін өз мүдделеріне қызмет жасауына қол жеткізуі ізденіс шыңына құлаш ұру болып табылады.Қоғамдық өндіргіш күштердің өркендеуіне орай дамыған қоғамдық сананың шарықтау шегі-барлық әрекетті пультпен басқару болатыны анық. Ғылымның дамыған шағындағы адам баласының игілігіне қызмет атқаратын «РОБОТ» терминін біз қалай түсінеміз? Оның пайдалы жақтары қандай? Кез-келген әрекеттің күнгейі мен көлеңкесі болатыны секілді робот атаулының зиянды жақтары да болуы мүмкін бе?
 • Item
  О ГРУППОВЫХ РЕШЕНИЯХ В ЗАДАЧАХ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ
  (Suleyman Demirel University, 2016) Амиргалиев Е. ; Айтбаев Е.
  Статья посвящена теме использования моделей коллективного принятия решений в автоматизированных интеллектуальных системах. Рассматривается применение данных моделей для решения задач распознавания образов. Под коллективным распознаванием подразумевается задача использования множества классификаторов, каждый из которых принимает решение о классе одной сущности с последующим согласованием решений с помощью некоторого алгоритма. Рассмотрены правила интеграции частных решений независимых экспертов (алгоритмов). Таким образом, объединение решений представляет собой специальную проблему в области распознавания и классификации, которая не сводится к обычной задаче классификации (с одним классификатором). Она подлежит дальнейшему углубленному исследованию, а ее использование на практике может привести к качественно лучшим свойствам систем классификации, которые используют идею совместного использования множества классификаторов, формирующих коллективное решение.