Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы: практикалық және лабораториялық жұмыстар

Abstract

Оқу-әдістемелік құрал білім берудің кредиттік технологиясы бойынша модульдік жүйеге негізделіп жазылды. Ұсынылып отырған оқу-әдістемелік құрал қазіргі қазақ тілінің лексикалық, фразеологиялық жүйесі бойынша соңғы кездегі ғылыми жаңалықтарға сүйене отырып жазылған лекциялар жинағынан тұрады және алынған теориялық білімдерін жетілдіру, оны практика жүзінде орындай білу дағдысын қалыптастыру, машықтандыру мақсатында лингвистикалық мәтіндер беріледі. Берілген лингвистикалық мәтіндер зертханалық жұмыстардың мақсат-міндетіне, мазмұнына сәйкес таңдап алынып, қазақ тілі лексикасының семасиологиялық табиғатына, сөздік кұрамьі мен сөздік қорына, қазақ лексикасының қолданылу сипатына қарай лексика-семантикалық, этимологиялық, фразеологиялық талдаулар арқылы алган білімдерін меңгертуді, бекітуді көздейді. Оқу-әдістемелік құрал жоғары оқу орындары филология факультеттерінің студенттері мен магистранттарына, оқытушыларына қосымша құрал ретінде ұсынылады.

Description

Keywords

Қазақ тілінің лексикологиясы, лингвистикалық мәтіндер, қазіргі қазақ тілі

Citation

Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы: практикалық және лабораториялық жұмыстар. Оқу-әдістемелік құрал. Ордабекова Хафиза Арысбайқызы - Алматы: 2010