YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE İŞLEVSEL DİLBİLGİSİ ÇERÇEVESİNDE METİNBİLİMSEL-TÜMCESEL YAPILARIN İŞLEVSELANLAMSAL BAĞLAMDA UYGULANMASI

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Suleyman Demirel University

Abstract

Etkili iletişim sağlayan dil öğretim yöntemlerinin kullanımı modern Türkçe öğretiminde ihtiyaçların karşılanabilmesi çok önemlidir. Bu çalışmada amacımız “sentential textscientific” dilbilgisi yönteminin işlevsel yapısını tanımlamaktır. bu, yabancılara Türkçe öğretmeyi ve uygulamaları mantıklı bir düzlemde göstermeye çalışmayı öğretir. Yabancı dil eğitiminin artık sadece gramer yoluyla değil, tüm dilbilimciler tarafından öğretilmesi kabul edilmektedir. Bu iletişimde dil öğretiminin önemi, iletişimde dilsel ve iletişimsel zorluk işlevsel olacak metnin oluşturulması, anlamsal bağlamdaki metnin tutarlı ve bağıntılı olması muhafaza bütünlüğü ile yükümlüdür. ”Metinbilimsel" işlevsel bir sunum oluşturur dil yapısı. Dilbilgisini doğrudan öğretmek yerine, anlamaya çalışmak mevcut işlevselsemantik metindeki bütünlük, bizim kavramsal çerçevemizi oluşturur. hedef. Çalışmamızda ”sentential textscientific" işlevsel ile ilgili örnekler konunun incelendiğini göstermek için gramer yöntemi verilmiştir.

Description

International scientific practical conference "Innovations in education and science" dedicated to the 25th anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan and 20th anniversary of Suleyman Demirel University

Keywords

Yabancılara ingilizce öğretmek, İşlevsel Dilbilgisi, Metinsel bilimsel Bina, Gökkuşağı Ders Kitapları, Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 - жылдығы мен Сулейман Демирел атындағы университетінің 20 - жылдығына арналған "Білім және ғылым саласындағы инновациялар" атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция II том

Citation

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE İŞLEVSEL DİLBİLGİSİ ÇERÇEVESİNDE METİNBİLİMSEL-TÜMCESEL YAPILARIN İŞLEVSELANLAMSAL BAĞLAMDA UYGULANMASI, Özyaşar Y., PhD, Eren Ö. F., Öğrt. Gör., 2016