YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DERSLERİNDE ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ETKİNLİKLER

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СДУ хабаршысы - 2018

Abstract

Özet. Bugün Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin sayısı hızla artmakta ve buna paralel olarak Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi de her geçen gün önem arz etmektedir. Bu ihtiyaç doğrultusunda Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi adına çok büyük çalışmalar ve projeler geliştirilmekte ve yurt içi ile yurt dışında çeşitli okullar, dil merkezleri ve bölümler açılmaktadır. Ayrıca Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ve öğreniminin en etkili biçimde gerçekleşmesi için çeşitli çeşitli araştırmalar yapılmakta ve yeni yaklaşımlar, yöntemler, teknikler, materyaller denenmektedir. Yabancı dil öğretiminde genel amaçlardan biri, belki de en önemlisi öğrencilerin öğrendikleri dili akıcı bir şekilde konuşabilmeleridir. Dolayısıyla, öğrencilerin konuşma becerisini geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bütün bunları göz önünde bulundurularak, makalede yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğrencilerin konuşma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikler ele alınacaktır. Ayrıca çalışmada yabancı dil öğretiminde dört temel beceri içerisinde günlük hayatta en çok kullanılan konuşma becerinin kazandırılması ve geliştirilmesinde öğretmenlere düşen görevlerden söz edilecek ve önerilerde bulunululacaktır.

Description

Keywords

yabancı dil, Türkçe dersleri, iletişim, konuşma becerisi, etkinlikler., СДУ хабаршысы - 2018, №1

Citation

A. Kurmanali, T. Ayazbay / YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DERSLERİNDE ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ETKİNLİKLER / СДУ хабаршысы - 2018