КӨП ПАРАМЕТРЛІ ӨЛШЕУ КОНЦЕПЦИЯСЫ

No Thumbnail Available

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СДУ хабаршысы - 2017

Abstract

Аңдатпа. Бұл мақала көптеген концепцияның көптеген қасиеттерін көрсетеді. Көп функционалды датчиктерді түрлендіру əдістерін сипаттау, сонымен қатар олардың схемалары ұсынылған. Ракеталы–космостық жəне ұшу техникасын (РКҰТ) жасауда жəне сынауда негізгі бақыланатын параметрлерге (60...80% дейін) қысым, температура жəне діріл жатады. РКҰТ–ның аэродинамикалық зерттеулер кезінде туындайтын акустикалық жəне дірілдік жүктемені, қысым пульсациясының шамасын жəне температуралық өріс градиенттерін бір мезгілде бақылауға жəне өлшеуге көпқызметті датчиктер мүмкіндік береді. Көпқызметті (аралас) датчиктерді қолдану өлшеудің ақпараттық толықтылығын арттырып қана қоймай, сыртқы əсерлерден пайда болатын қателіктерді азайтуға мүмкіндік береді, себебі температура мəндері жəне діріл деңгейі туралы қосымша ақпарат қателіктерді автоматты түзетуге мүмкіндік береді.

Description

Keywords

датчик, бақылау-өлшеуіш модуль, сезгіш элементтер, СДУ хабаршысы - 2017, №3

Citation

К.А. Ожикенов , П.Г. Михайлов , М.Ж. Айтимов / КӨП ПАРАМЕТРЛІ ӨЛШЕУ КОНЦЕПЦИЯСЫ / СДУ хабаршысы - 2017