БИЛЕР СОТЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘДЕНИЕТ ҚАЛЫПТАСТЫРУЫНДАҒЫ ОРНЫ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СДУ хабаршысы - 2018

Abstract

Аңдатпа. Қазіргі таңда би сөзінің этимологиясы туралы бірауызды пікір жоқ. Осы мақалада билер сотына, би сөзіне анықтама беруге тырыстық. Сонымен бірге бұл мақалада қазақ қоғамындағы билер сотының қалыптасу, даму тарихы қарастырылады және билер институтына тән ерекшеліктер айқындалады. Билер соты қалай жүргізілген, атақты ғалымдардың зерттеулерінде билер туралы не айтылған және қазіргі таңда билер институтынан қандай түйіндер жасай аламыз, қазіргі таңда қай тұстарын пайдалана аламыз т.б. сұрақтарға жауап берілді. Осы мақаладағы зерттеулерімізбен қазақ елінің кең сахарасындағы құқық бүгiнгi таңда да cот төpeлiгiнiң жоғаpы cтандаpты peтiндe қызмeт eтyгe, pecпyбликаның cот жүйeciн қалыптаcтыpy үдepiciн жәнe оны pyхани байытyға лайықты екенін дәлелдедік.

Description

Keywords

бий, институт биев, гласность, решения биев, СДУ хабаршысы - 2018, №4

Citation

Ф.Ж. Маманова / БИЛЕР СОТЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘДЕНИЕТ ҚАЛЫПТАСТЫРУЫНДАҒЫ ОРНЫ / СДУ хабаршысы - 2018