MOBİL UYGULAMALARIYLA TÜRKÇE SÖZCÜK ÖĞRETİMİ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Вестник СДУ/ СДУ хабаршысы - 2017

Abstract

Özet. Bu çalışmanın amacı; yabancı dil öğreniminde önemli bir etken olan kelimeezberleme veya öğrenmeye yönelik yardımcı bir mobil uygulamalarla sözcük öğretimi gerçekleştirilmesidir. Bu uygulamanın kullanımı ile yabancı dilöğrenmek isteyen kişiler, yanlarında taşıdıkları cep telefonları sayesinde sürekli bireğitim içerisinde olacaktır. Program, kullanıcının isteğine göre belirlenen periyotlardayabancı dilde kelimeyi verip Türkçe karşılığını veya tam tersini sormaktadır. Sorularçoktan seçmeli veya kelimenin yazılması şeklinde olabilmektedir. Kullanıcı, programınveritabanına erişip kelimeler üzerinde ekleme, silme, güncelleme gibi işlemleriy apabilmektedir. Oldukça kolay bir kullanıma sahip bu uygulama sayesinde yabancıdildeki kelimelerin daha kolay öğretilebilmesi hedeflenmektedir. Araştırma sonunda akıllı telefonların işlevlerinin gözardı edildiği,bu işlevlerden yararlanmayı sağlayacak teknik alt yapı ve içerik alt yapısının oluşturulması halinde akıllı telefonlarıneğitim-öğretimi destekleyebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Akıllı telefonların eğitim-öğretimi destekleyici şekildenasıl kullanılabileceğine ilişkin öğretmen ve öğrencilerin eğitim ihtiyacı belirlenmiştir

Description

Keywords

akıllı telefon, mobil öğrenme, yabancı dil eğitimi., СДУ хабаршысы - 2017, №2

Citation

Zh. A. Turumbetova, S. Varol / MOBİL UYGULAMALARIYLA TÜRKÇE SÖZCÜK ÖĞRETİMİ / СДУ хабаршысы - 2017