ОҚЫЛЫМ ӘРЕКЕТІНІҢ ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДАҒЫ НЕГІЗГІ МАҚСАТТАРЫ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СДУ хабаршысы - 2018

Abstract

Аңдатпа. Бұл мақалада қазақ тілі пәнінде оқылым әрекеті арқылы функционалды сауатты ұрпақты қалыптастырудың жолдары ұсынылған. Осыған орай оқылым дағдыларын қалыптастыруда күтілетін нәтижеге бағытталған оқу мақсаттары берілген. Мақалада жаңартылған мазмұндағы оқу бағдарламасының ерекшеліктері айтылады. Жаңартылған бағдарламаның негізгі мақсаты – сөйлесім әрекетін дамыта отырып, сыни тұрғыдан өз көзқарасын білдіретін, ойын еркін жеткізе алатын, бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру. Осы мақсатта қазақ тілі пәнінде тілдік және қатысымдық әрекеттерді оқушыға меңгерту үшін мынадай дағдылар ұсынылады: тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым дағдылары. Қaзaқcтaндық білім берy жүйеcінің әлемдік білім берy кеңіcтігіне еркін енyі үшін қaзaқ тілі пәніндегі oқылым әрекетінің aтқaрaтын рөлін, oқылым әрекетінің фyнкциoнaлды cayaтты тұлғaны қaлыптacтырyдa беретін мүмкіндіктеріне тaлдay жасалды.

Description

Keywords

оқылым әрекеті, жаңартылған бағдарлама, танымдық қабілет, оқыту мақсаты., СДУ хабаршысы - 2018, №2

Citation

М.С. Жолшаева , С.А. Дәуірхан / ОҚЫЛЫМ ӘРЕКЕТІНІҢ ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДАҒЫ НЕГІЗГІ МАҚСАТТАРЫ / СДУ хабаршысы - 2018