ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНДАҒЫ ҚАРУЛАРДЫҢ ҮШ ӨЛШЕМДІ КЕҢІСТІКТЕГІ МОДЕЛЬДЕРІ, ОЛАРДЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ ЖӘНЕ СЫРТҚЫ ФАКТОРЛАРДЫҢ ӘСЕРІ

Abstract

Бұл жұмысында қазақ хандығында болған негізгі бес қаруды пайдаланып үшөлшемді ойын жасау. Бес қару ішіне садақ, қылыш, найза, айбалта, шоқпар кіреді. Ойын ішінде əр қарудың өзінің жеке түрлерін таңдай алады жəне əр қаруға байланысты жеке карталары бар. Қарулар туралы қысқаша мəліметтер бар. Бұл ойын негізінен қолданушы қазақ хандығында болған қарулармен танысу үшін жасалған. Ойын өз алдына екі түрде ойнауға болады: біріншісі жəне негізгісі ол қару таңдалып автоматты түрде сол қаруға байланысты карта таңдалады, ал екіншісі картаны таңдау, ол негізінен картаны көру үшін жасалған, бұл кезде қару автоматты таңдалады. Қолданушы ойынды басында қосқанда алдынан бес батырма кездеседі: қарулар батырмасы - қарулардың таңдау беті, карталар беті - карта таңдалады(қару автоматты түрде таңдалып кетеді), еркін жүру - егерде қарумен карта таңдалмаса осы батырма арқылы еркін жалпы карта бойынша жүруге болады, келесі екі батырма қосымша ретінде қойылған, біреуі ойын туралы жалпы мəлімет, келесі ойыннан шығу батырмасы. Қазақ хандығының қарулары жобаның таңдалу себебі жəне мақсаты ойын арқылы қолданушыны қазақ эпосындаға қарулармен таныстыру болып табылады. “Қазақ хандығының 550 жылдығына ” арналған 3D ойын ұйымдастырылуда, сол жобаға қосылу мақсатында жасалған.

Description

Keywords

Қазақ хандығы, бес қару, unity3d, 3d modeling, графика, физика, механика, моделдеу, программалау, сыртқы фактор əсері, Вестник СДУ/ СДУ хабаршысы

Citation

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНДАҒЫ ҚАРУЛАРДЫҢ ҮШ ӨЛШЕМДІ КЕҢІСТІКТЕГІ МОДЕЛЬДЕРІ, ОЛАРДЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ ЖӘНЕ СЫРТҚЫ ФАКТОРЛАРДЫҢ ӘСЕРІ. А.О. Жолдығараев, М.О. Алиманова, М.Қ. Жапаров. Вестник СДУ - 2016