TÜRKÇE VE KAZAKÇANIN YABANCI DİL OlARAK ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Suleyman Demirel University

Abstract

Dil öğretimi çok eski tarihlere dayanmaktadır. İnsanlar ekonomik, siyasi ve dini nedenlerle başka dillleri öğrenme çabasına girişmişler veya kendi dillerini yayma gayreti taşımışlardır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin tarihçesine baktığımızda 11.yüzyıldaki Kaşgarlı Mahmud’un Divanı Lügati’tTürk’ü ile karşılaşırız. Kazakçanın yabancı dil olarak öğretimi Türkçe (Türkiye Türkçesi)’nin öğretimiyle tarihsel geçmişi bakımından farklı özelliklere sahiptir. Bu bildiride, her iki dilin tarihsel gelişmesiyle ilgili kaynaklar ele alınmıştır.

Description

Keywords

Yabancı dil öğretimi, Türkçe öğretimi, Kazakça öğretimi, dil öğretim tarihi

Citation

TÜRKÇE VE KAZAKÇANIN YABANCI DİL OlARAK ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ, Ahmet Gaziçolak, 2014