Dîvânü Lugati’t-Türkteki Atasözlerinin Günümüz Açısından Değerlendirilmesi

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Suleyman Demirel University

Abstract

Dîvânü Lugati’t-Türk adlı eser, Karahanlıca dönemine aittir. Eski Türkçe’yi izleleyen Türk yazı dili dönemidir ve XI.-XII. yüzyılları kapsar. Bu dönemin en belirgin özelliği İslam uygarlığı çevresinde gelişmiş olmasıdır. Türk yaşam biçiminde önemli değişmeler olmuştur. “Yaklaşık iki yüz yıllık bir zaman dilimine hakim olan Karahanlı Türkçesi, Köktürk ve Uygur Türkçesi’nin tabii bir devamıdır. Nitekim 13. yüzyıldan itibaren gelişen yeni yazı dilleri, Karahanlı Türkçesi’ninevlatları durumundadır.

Description

Keywords

Dîvânü Lugati’t-Türk, Karahanlı Türkçesi, Türk yazı dili

Citation

Dîvânü Lugati’t-Türkteki Atasözlerinin Günümüz Açısından Değerlendirilmesi