TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE HİKÂYE ÖRGÜSÜ YÖNTEMİ: Bi SEVİYESİ ÖRNEĞİ

No Thumbnail Available

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СДУ хабаршысы - 2022

Abstract

Özet. Türkçenin yabacı dil olarak öğretim sürecinde içerik ve materyal bakımından yeterli zenginlikte olmadığı bilinmektedir. Üretilen içeriklerin günümüzde dolaylı ve dolaysız stratejiler çizgisinde empati kurma ve kültürel bağ oluşturma ile öğrenmeyi kolaylaştıracak bir zenginlikte olması kaçınılmaz bir durum olmuştur. Bu çalışmada yabancı dil öğretim stratejilerinde yer alan kurguya dayalı hikâye örgüsü yöntemi ile konuların birbirini takip eden bir çizgide verilmesi ile hem gramere hem de metne bağlı öğrenme aktivitelerinin bir ünite içinde sunulması ile öğrenmede kolaylık ve kalıcılık sağlanması hedeflenmiştir. Konu araştırma desenlerinden durum çalışması kapsamında veri toplama ve analiz yöntemlerine bağlı olarak oluşturulmuştur. Araştırma, hikâye örgüsü içinde yabancı dil öğretmenin dil öğrenme stratejileri açısından daha verimli olduğunu, doğrudan veya dolaylı öğrenmede kolaylık sağladığını öne çıkarmıştır.

Description

Keywords

Türkçe, Yabancı Dil, Hikâye Örgüsü, B1 Seviyesi, СДУ хабаршысы - 2022, №1

Citation

E. O. Uygur , C. Özdemir / TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE HİKÂYE ÖRGÜSÜ YÖNTEMİ: Bi SEVİYESİ ÖRNEĞİ / СДУ хабаршысы - 2022