Қазақ этнолингвистикасы

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Suleyman Demirel University

Abstract

Этнолингвистика - этнос болмысын оның тілі арқылы танып-білу максатынан туындаған тіл білімінің антрололингвистикалық бағыттағы саласы. Ұсынылып отырған оқу құралында этнолингвистика ғылымынын қалыптасу, даму тарихы, этнолингвистикалык мектептер, сол мекгептердід өкілдері мен олардың негізгі енбектеріне тоқгалады. Оқу қүралында автор этнолингвистика гыльшының қазақ тіл білшіндегі негізін қалаушы академик Ә.Қайдардың. сондай-ақ, М.Копыленко, Е.Жанпейісов, Н.Уәли, Ж.Манкеева т.б. ғалымдардың теориялық тужырымдарын берген. Оқу құралы жоғары оқу орындары филология факультеттерінің студенттері мен магистранттарына, оқытушыларына, жалпы көпшілік қауымға арналган.

Description

Keywords

Citation

Қазақ этнолингвистикасы: Оку кұралы. БАЙТЕЛИЕВА Ж.Д. - Алматы, 2011.