YABANCI DİL OLARAK TURKCE OGRETIMINDE A1 VE A2 SEVIVESINDE KULLANILAN ANADOLU DERS KiTAPLARINDAKI DINLEME METINLERININ iCERIK ANALIZI

No Thumbnail Available

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СДУ хабаршысы - 2022

Abstract

Ozet. Anadil veya yabanci dil öğretiminde kaynak olarak kullanilan ders kitaplarinda; hem dinleme becerisini geliştirmek hem de mevcut dinleme yetisinden faydalanarak dil öğretimini gerçekleştirmek maksadıyla hazırlanmış dinleme kayıtları (CD, kaset çalar, mp3), dinleme metinleri ve bunlarla ilgili pekiştirici etkinlikler yer almaktadır. Bu kaynaklarm kaliteli olması ve 6zenle hazırlanması, verimli ve kalıcı bir dil öğretimi sürecinin gerçekleşmesi agrisindan hayati 6nem tasimaktadir. Bu çalışmada Yabancılara Türkçe öğretiminde kaynak kitap olarak kullanilan Anadolu Ders Kitaplarindan Al ve A2 seviyesi ogrencileri icin hazirlanan kitaplar dinleme metinleri açısından incelenmistir. Incelemede, nitel arastirma yéntemlerinden metin analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu incelemeler ve analizler sırasında, toplam 299 dinleme kaydı ve etkinlikleriyle birlikte verilen 35 dinleme kaydı Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metninde Al ve A2 seviyesi için belirlenen kriterlere göre analiz edilmeye çalışılmıştır. Dinleme metinlerinin ve bu metinlere ait dinleme kayitlarinin söz konusu kriterlere büyük ölçüde uygunluk gösterdiği tespit edilmistir. Araştırma neticesinde tespit edilen eksikliklerin giderildiğine incelenen ders kitaplarının yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde daha faydalı olacağı kanaatine varılmıştır.

Description

Keywords

Anadolu ders kitabı, dinleme becerisi, dinleme etkinlikleri, yabancılara Türkçe öğretimi, DAOBM, СДУ хабаршысы - 2022, №3

Citation

I.Yalçın , C. Özdemir , A. Özkan / YABANCI DİL OLARAK TURKCE OGRETIMINDE A1 VE A2 SEVIVESINDE KULLANILAN ANADOLU DERS KiTAPLARINDAKI DINLEME METINLERININ iCERIK ANALIZI / СДУ хабаршысы - 2022