СӨЗ ӨНЕРІНДЕГІ КӨРКЕМДІК ҰҒЫМЫНЫҢ ПРАГМАТИКАЛЫҚ ӨЛШЕМДЕРІ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Suleyman Demirel University

Abstract

Мақалада әлемдік әдебиеттану контексіндегі көркем мәтінді зерттеулердің ерекшеліктері қарастырылады. Автордың пікірінше структурализм, постмодернизм және семиотика қазіргі әдебиеттанудың негізгі үш бағыты болып табылады. Көркем туындының құрылымдық, мағыналық және мәтіндік әлеміне байланысты, яғни көркем сөздің осы үш негізі әдебиеттің болмысын ашады.

Description

Keywords

Сөз өнері, көркемдік ұғымы, прогматикалық анализ

Citation

СӨЗ ӨНЕРІНДЕГІ КӨРКЕМДІК ҰҒЫМЫНЫҢ ПРАГМАТИКАЛЫҚ ӨЛШЕМДЕРІ, Еркінбаев Ұ., 2014, ф.ғ.к., доцент