SÖZCÜK ÖĞRETİMİNDE İNSTAGRAM KULLANIMININ ETKİLİLİĞİ

No Thumbnail Available

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СДУ хабаршысы - 2018

Abstract

Özet. Hiç süphesiz sözcük ögretimi, dil ögretiminin vazgeçilmez parçalarından birisidir. Bu bağlamda, sözcük öğretimi dil öğretimi ve öğreniminde çok yönlü ve kapsamlı bir alan olarak yerini almaktadır. Doğru ve sağlıklı iletişimin temel anahtarı olan sözcük hazinesi, yabancı dil öğretiminde önemli yer tutmaktadır. Bu ihtiyacı göz önünde bulundurarak çalışmamızda Yabancı dil olarak Türkçe derslerinde sözcük öğretiminde İnstagram kullanımının önemini ve öğrenci başarısına etkisini araştırdık. Çalışmamızda yabancılara sözcük öğretiminde sosyal medyanın bir alanı olan İnstagramın kullanımının öneminden bahsedilecek ve uygulamalara yer verilecektir. Bununla birlikte, sözcük öğretiminde İnstagramın kullanımının etkililiği ile ilgili anket sonuçları ile araştırmanın deneysel sonuçları ortaya konacaktır. Çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde İnstagram kullanımının öğrencilerin başarı düzeyini ne şekilde etkilediğini araştırmak, bu araştırma ışığında iletişim bakımından son derece önem taşıyan sözcük öğretimini kolaylaştırmak ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine katkı sağlamaktır. Araştırma esnasında bir kontrol ve bir deney grubu oluşturulmuş olup, ön testler ve son testler uygulanmıştır. Ayrıca, gözlem, anket, görüşme, soru-cevap, testler gibi yöntemler uygulanmış olup, araştırmanın sonuçları tablolar ve grafiklerle gösterilmiş ve bulgu ve yorumlara yer verilmiştir.

Description

Keywords

iletişim, yabancı dil öğretimi, Türkçe, kelime öğretimi, İnstagram, СДУ хабаршысы - 2018, №4

Citation

А. Kurmanalі Chakyroglu , B. Seri / SÖZCÜK ÖĞRETİMİNDE İNSTAGRAM KULLANIMININ ETKİLİLİĞİ / СДУ хабаршысы - 2018