DRAMA YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE KATKISI

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Suleyman Demirel University

Abstract

Günümüzde yabancı dil öğrenimi ve öğretimi büyük önem taşımaktadır. Yabancı dil öğretim süreci birden fazla bileşeni bir arada bulunduran çok boyutlu bir süreçtir. Yabancı dil öğretiminin başlıca hedefi, öğrencilerin temel dil becerilerini etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Temel dil becerilerinin hepsi insan için büyük önem taşımaktadır, özellikle doğru ve sağlıklı iletişimin temel anahtarı olan konuşma becerisini geliştirme konusu yabancı dil öğretiminde önemli yer tutmakta ve yabancı dil ögretiminin vazgeçilmez parçalarından birisini temsil etmektedir. Konuşma becerisinde amaç sadece dildeki seslerin çıkarılması demek değil, karşılaştığımız bir yabancıyla hedef dilde iletişim kurmaktır, dolayısıyla yabancı dil öğretiminde en önemli amaçlardan biri konuşmadır. Dolayısıyla bu makalede yabancılara Türkçe öğretiminde Drama yönteminden yararlanmanın önemi üzerinde durulacak ve yabancı dil olarak Türkçe derslerinde drama yönteminin öğrencilerin konuşma becerisini geliştirmeye katkısı ele alınacaktır.

Description

Keywords

Yabancı dil öğretimi, yabancılara Türkçe öğretimi, konuşma becerisi, Вестник СДУ/ СДУ хабаршысы

Citation

DRAMA YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE KATKISI / A.Kurmanali, M.Tangaloğlu / СДУ хабаршысы - 2017