TÜRK VE KAZAK KÜLTÜRÜNDE AD KOYMA GELENEĞI ÜZERINE İNCELEME

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Suleyman Demirel University

Abstract

Kültür bir milletin öz malıdır ve milleti millet olarak yaşatan en esaslı unsurdur. Kültür, kaynağını o milletin tarihinden, dil, din, ahlak, sanat ve geleneklerinden alır. İnsanların oluşturduğu tüm değerler ve ürünler topluca kültürü oluşturmaktadır. Ünlü dilbilimci Doğan Aksan kişi adlarıyla ilgili görüşlerini şöyle ifade etmektedir: “Kişi adları kültürel dil bilimi çalımaları açısından da önem taşımaktadır. Çünkü bir insana ad verilişi o ulusun kültürüyle sıkı sıkıya bağlantılıdır. Her ülkede bir takım ad koyma gelenekleri vardır. İnsanoğlunun bu konuda ortak eğilimleri olduğu gibi, toplumdan topluma birbirinden farklı, kendine özgü geleneklerin de olduğu gözlemlenmektedir. İsimlerin veriliş sebepleri dini, milli ve mahalli sebeplerle değişiklik gösterebilir. Ünlü dil bilimci Adolf Bach bu nedenle “bir ulusun ad hazinesi, onun geçmişteki ve bugünki zihinsel ve ruhsal durumunun anlatımıdır”

Description

Keywords

Kültür, Kişi adları, Türk ve Kazak öğrencileri, Onomastik

Citation

TÜRK VE KAZAK KÜLTÜRÜNDE AD KOYMA GELENEĞI ÜZERINE İNCELEME, Esra Anamaslı, 2016