DİVANÜ LUGATİ-T-TÜRK TÜRK LEHÇELERİNİN İLK SÖZLÜĞÜ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Suleyman Demirel University

Abstract

Tarihi Türk Lehçelerinden söz eden veya Türk dilinin belli bir dönemine ait edebi yazı dilini inceleyen herkes mutlaka Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lugat-i-Türk eserinin üzerinde duracaktır. Zira Kaşgarlı Mahmud Türklük biliminin temelini atan ve Türk lehçelerini karşılaştırmalı Tarihi metodla inceleyen Türk Dünyasının ilk Filologu, Divan ise Türk dilinin, kültürünün ve bütün manevi değerlerinin temel kaynağıdır. Makalede Türk edebi yazı dilinin paha biçilmez cevheri Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lügati-t-Türk eserinin Türk dili, edebiyatı, kültürü açısından önemi üzerinde durulacak ve bilinmeyen yönleriyle açıklanmaya çalışılacaktır.

Description

Keywords

Divan-ı Lügati-t-Türk, Kaşgarlı Mahmud, sözlüğü

Citation

DİVANÜ LUGATİ-T-TÜRK TÜRK LEHÇELERİNİN İLK SÖZLÜĞÜ, Sadıkbekov K., Jasar Daulet, 2013