ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ТЕҢЕУ МӘНДІ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ ЭТИМОЛОГИЯСЫ ЖАЙЫНДА

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Suleyman Demirel University

Abstract

Мақалада түркі тілдеріндегі тұрақты теңеулердің зерттелу тарихына шолу жасалған. Автор қазақ тіліндегі теңеу мәнді фразеологизмдердің жасалу тәсілдерін анықтап, олардың құрамында кездесетін көнерген сөздердің этимологиясын ашуға талпыныс жасаған. Статья посвящена изучению семантики и способов образования устойчивых сравнений. Автором рассматриваются вопросы истории изучения этимологии компаративных фразеологизмов в тюркологии в целом, в казахском языкознании, в частности. Тіл – адамдардың өзара түсінісу, қатынас жасау құралы болумен қатар, адамның рухани өмірінің, қоғам мен табиғат құбылыстарының бірден бір көрсеткіші. Ұлт пен жеке адамның, ұлт пен қоғамның, табиғаттың арасындағы тікелей байланыс халықтың танымынан, білімдер жүйесінен көрініс табады. Тіліміздегі теңеу құбылысы – осы танымның нәтижесі. Қазақ тіліндегі теңеулер ұлттық үрдістің күні

Description

Keywords

Фразеологизм, тұрақты теңеулер, түркітану, этимология, көнерген сөздер, семантика, этномәдени құбылыстар, таным, діл

Citation

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ТЕҢЕУ МӘНДІ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ ЭТИМОЛОГИЯСЫ ЖАЙЫНДА, Канапиянова А.С., 2014