MATEMATİK TERİMLERİNİ KULLANARAK YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Suleyman Demirel University

Abstract

Matematik bir düşünce biçimi ve evrensel bir dil olduğundan günümüzde dil öğretiminde matematik önemli bir yere sahiptir. Yani şöyle ki matematik eğitimin baş tacıdır diyebiliriz. Dil hepimizin de bildiği gibi çevremizle iletişim sağlayabilme yeteneğini ortaya çıkaran en büyük ve en önemli unsurlarımızdandır. Bildiğimiz üzere dil sadece kelimelerden oluşmamakta kelimelerin yanı sıra terimler ve cümlelere de ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca kelimelerin farklı farklı cümleler içinde kullanılarak yeni manalar ortaya çıkardığı da göz ardı edilmemelidir. Matematikte kendi içerisinde yeni bir boyut kazanmış bir dil gibidir. Adeta kendi dilini oluşturmuş bir ülke konumundadır. Kendine has bir dili mevcuttur. Bizlerde bu deryadan yararlanma, bu okyanustan bir parça almayı hedefledik. Dil öğretiminde matematik terimlerinin ne kadar önem arz ettiğini ön plana çıkarmaya çalıştık. Okuyacağınız bu makalemiz de hedef Türkçe Öğretiminde Matematik Terimlerinin Öğretilmesi olduğundan çeşitli makale ve kitaplardan bu konu hakkında alıntılar yapılmıştır.

Description

Keywords

Dil Öğretimi, Türkçe, Matematik Terimleri, Вестник СДУ/ СДУ хабаршысы

Citation

MATEMATİK TERİMLERİNİ KULLANARAK YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM TEKNİKLERİ / Şaban Aydoğdu, Sinem Uysal, Levent Uysal / СДУ хабаршысы - 2017