AHMED PAŞA'NIN DİVANINDA GÖRÜLEN TASAVVUFİ UNSURLARIN TESPİTİ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Suleyman Demirel University

Abstract

Dıvan edebıyatının kurucularından sayılan Ahmed Paşa'nin şırlerınde dını ve tasavvufı unsurların az olduğu , dındışı konularada kalem oynattığı, kanıksanmış bır doğru olarak pek çok makalede arz-ı endam etmektedır. Lakın Dıvan edebıyatının mazmunlar dünyasının temel kaynakları la--dini bır şiir anlayışını ımkansız kılmaktadır. O'nin divanında, dini konular ve tasavvufı unsurlar açık bır dille ifadelendirilmiştir. Bu durumın; çeşitlı beyıtlerınde sade, akıcı ve latıf bır dılle, mazmunlarla örülü aktarımını görmek mümkündür. Ahmed Paşa'nin, tasavvufı terımlerı ve mazmünları nasıl kullandıgı göstermek ıçın sınırlı sayıdakı beyıtler üzerınde çalışılarak dıvanı ıncelenmıştır. Dıvan edebiyatının gelışmeye başladığı bu yüzyılda etkileri açık bır bıçımde görülen tasavvuf edebıyatının ız düşümlerının O'nun dıvanında daha da belirgin olarak görülebılmesı için, bazı tasavvuf şaırlerının şıırlerıyle de mukayase edılmeye çalışılmıştır.

Description

Keywords

Ahmed Paşa, divan edebıyatı, din, tasavvuf, mykayese

Citation

AHMED PAŞA'NIN DİVANINDA GÖRÜLEN TASAVVUFİ UNSURLARIN TESPİTİ, Ömer Faruk Eren, MA, senıor teacher