KAZAKİSTANDA YÜRÜTÜLEN EĞİTİM - ÖĞRETİM FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СДУ хабаршысы - 2017

Abstract

Özet. Eğitimin insanın kişiliğinin oluşmasında hayata geldiği andan, hatta anne karnından başlayan bir süreç olduğu düşünüldüğünde; bir fert içinhayatın tam anlamıyla kendisidir. Hayatın içerisinde her an birşeyler tecrübeeden bireyler, hayat boyunca eğitim faaliyetleriyle ister istemez iç içeyaşamaktadır. Öğretim ise belli bir program dahilinde, bir amaca yönelik olarak, belirli sınırları olan bilgi edinme sürecidir. Eğitimden farkı daha çok bilgi kazandırmayı hedeflemesidir. Kazakistanda, 1999 yılında gerçekleştirilen nüfus sayımına göre %97,5 gibi bir oranda okuryazarlık söz konusudur. 2011 yılı (UNDP) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na göre yetişkinlerin okuryazarlık oranı %99,7 iken, gençlerin okuryazarlık oranı %99,8 olaraktespit edilmiştir. Bu çalışmada Kazakistan eğitiminin ve öğretiminin durumu üzerine bir değerlendirme yapılacaktır.

Description

Keywords

Kazakistan, Eğitim ve Öğretim, Millî Gelir, Gelişim, СДУ хабаршысы - 2017, №4

Citation

C. Özdemir , E.D. Özdemir / KAZAKİSTANDA YÜRÜTÜLEN EĞİTİM - ÖĞRETİM FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / СДУ хабаршысы - 2017