KAZAK DİLİ’NİNTARİHİ KAYNAĞI OLAN “MÜNYETÜ’LGUZAT” ESERİNDEN ÖRNEKLER

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Suleyman Demirel University

Abstract

Kıpçak Memlukçuluğunun eski dilinde yazılmış en eski kitaplardan biri "MüniyatülGüzat" denir. Bu kitap Türkçeye çevrildiğinden beri orijinal Türkçe kelimeler. Kitap öncelikle savaş sanatını öğretmeyi amaçlıyor, bu yüzden yazılmış basit ve sanatsal ifade kullanmadan. Ana kelime hazinesi terimlerden oluşur askeri teçhizatla ilgili olarak, o sırada kullanılan silahların isimleri. Bu kitabın değeri yatıyor gerçek şu ki, o zamanın konuşma tarzı hakkında tarihsel bilgi kaynağıdır. Kitabı Kazak dilinin başlıca kaynaklarından biri olarak görmenin her türlü nedeni vardır. Eser, Türk dillerinin tipolojik özelliklerinin incelenmesine temel teşkil edebilir, ses yapıları, gelişimlerinin evrimsel tarihi, anlamsal doğası ve dilde uygulama. Bu, doğanın doğası hakkında bilgi içeren bir sergidir. türk dillerinde var olan kök kelimeler. Temelin doğasının gizemini ortaya çıkarır kelime hazinesi, dünyanın tüm zenginliğinin temelini oluşturan eski kök kelimelerin özüdür. modern Kazak dilinde kullanılan kelime bilgisi. Bu, en önemli eserlerden biridir. halkın maddi ve manevi zenginliğinin bir aynası olarak kabul edilir, onun tek tanığı uzun tarihsel gelişim. Bu kitap değerlidir çünkü bir kitabın sırlarını çözmeye yardımcı olacaktır. kazak dilinin uzun tarihi yolu.

Description

International scientific practical conference "Innovations in education and science" dedicated to the 25th anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan and 20th anniversary of Suleyman Demirel University

Keywords

Kipchak Mamluk, "Muniyat-ul-Guzat", Kazakh language, translated, Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 - жылдығы мен Сулейман Демирел атындағы университетінің 20 - жылдығына арналған "Білім және ғылым саласындағы инновациялар" атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция II том

Citation