YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TÜRK FİLMLERİNİN ÖNEMİ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Suleyman Demirel University

Abstract

Bugün küreselleşen dünyada yabancı dil öğrenimi ve öğretimi büyük önem taşımaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda dil öğretimi alanında pek çok araştırma yapılmakta ve bu araştırmalar sonucunda yeni yaklaşımlar, yöntemler, teknikler, materyaller denenmekte ve en etkili biçimde yabancı dil öğretimi ve öğreniminin gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında öğretmenler olarak görevimiz, öğrencilere bilgiyi vermekten çok, öğrencinin doğru bilgiye ulaşması için rehberlik yapmaktır. Bu da ancak öğrencinin dilinden konuşmayı bilmekle sağlanabilir. Dolayısıyla makalede Türkçenin yabancılara öğretiminde teknoıloji ürünü olan Türk filmlerinden yararlanmanın önemi üzerinde durulmuş ve yabancı dil olarak Türkçe derslerinde Türk filminin kullanımı ile ilgili bazı önerilerde bulunulmuştur.

Description

Keywords

Yabancılara Türkçe öğretimi, filmlerin önemi, Türk filmlerinin kullanımı, Türkçe dersleri, etkinlikler, Вестник СДУ/ СДУ хабаршысы

Citation

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TÜRK FİLMLERİNİN ÖNEMİ. A. Kurmanali, А. Hacımuhan. 2016