KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLİMİ NEDİR?

No Thumbnail Available

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СДУ хабаршысы - 2019

Abstract

Özet. Günümüzde halen bazı kesimler tarafından dilbilim ve dil bilgisi ya da gramer dediğimiz kavramlar bir birine karıştırılmaktadır. Dilbiliminin (İng. linguistics) de dilbilgisinin de (İng. grammar) malzemesi dildir. Kimi bilim insanları bilimsel olan bazı karşılaştırmalı çalışmaların sistematik olması gerektiği konusu üzerinde durmaktadırlar.Benzer ya da aynı konuları kimi zaman aynı veya benzer kimi zaman da farklı bakış açılarıyla incelemek gerekmektedir.Bu açıdan diller ile ilgili, Karşılaştırmalı dilbilim bağlantılı yapılacak çalışmalar büyük önem arz etmektedir.Ama yapılacak araştırmalar öncesinde kavramlar üzerindeki karışıklıkların ortadan kaldırılması bu alanda sağlıklı araştırmaların ortaya konmasına yardımcı olacaktır. Bu çalışmada karşılaştırmalı dilbiliminin temel ilkelerinden, karşılaştırmalı dilbiliminin tarihi gelişiminden, karşılaştırmalı dilbiliminin kendisine mahsus araştırma sahasının içerisinde yer alan başlıklardan söz edilmiştir

Description

Keywords

Kazakçanın söz varlığı, Kazakçanın kelime aldığı diller, ödünçleme, kazak türkçesi, СДУ хабаршысы - 2019, №1

Citation

Elif Derya Özdemir / KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLİMİ NEDİR? / СДУ хабаршысы - 2019