РАБҒҰЗИДІҢ «АДАМ АТА ХАУА АНА» ҚИССАСЫ МЕН ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЛЕКСИКА ФРАЗЕО ЛОГИЯЛЫҚ ҚОРЫНДАҒЫ ЖҮЙЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕР

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Suleyman Demirel University

Abstract

Бұл мақалада,ХIV ғ. ескерткіші Рабғұзидің «Адам ата – Хауа ана» қиссасындағы тілдік ерекшеліктерқазіргі қазақ тіліндегі фонетикалық, морфологиялық және лексикалық жүйесімен салытырмалы түрде қарастырылады.Сондай-ақ автор аталған есркерткіште діни дереккөзде келтірілген фразеоматикалық бірліктің компоненті«Топырақтың» лингвокогнитивтік анализін жасайды.

Description

Keywords

Адам ата мен Хауа ана, Пайғамбарлар, жаратылыс, топырақ

Citation

РАБҒҰЗИДІҢ «АДАМ АТА ХАУА АНА» ҚИССАСЫ МЕН ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЛЕКСИКА ФРАЗЕО ЛОГИЯЛЫҚ ҚОРЫНДАҒЫ ЖҮЙЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕР, Капасова Дана, 2013