Search Results

Now showing 1 - 10 of 59
 • Item
  КАРИКАТУРА — САЯСИ ДИСКУРСТЫҢ БІР ЖАНРЫ РЕТІНДЕ
  (СДУ хабаршысы - 2017, 2017) А.Ә. Жұмағұл; Х.А. Ордабекова
  Аңдатпа. Бұл мақалада мәтінге лингвистикада қойылатын талаптар туралы жазылды. Уақыт өте келе мәтінге алғашқы уақыттарда берілген анықтамалар бүгінгі таңдағы мәтін ұғымын жан-жақты ашып бере алмайтындығы сөз етілді. Тіл білімінде мәтінді синтаксистік бірлік, бір ойды білдіретін, логикалық байланысқа құрылған сөйлемдер жиынтығы деп қана тану аясы тар тұжырым. Қазіргі таңда мәтін ақпараттылық, жинақтауыштық, модальдылық, адресаттылық, дискреттілік категориясына сәйкес келу керек. Бұл категориялар қазіргі тіл білімінде мәтін мен дискурсқа қойылатын талаптар іспетті. Осы категорияларға жауап бере алатын креолды мәтіндер болып табылады. Мақалада карикатураны креолды мәтіннің бір түрі ретінде алып, мазмұндық белгісіне сәйкес саяси дискурстың бір жанры болғандықтан, алдымен оның ақпараттылығын қарастырылады. Мақалада қазақ тіл білімінде алғаш рет карикатураны саяси дискурстың жанры ретінде қарастыру мәселесі жазылған.
 • Item
  TECHNIQUES FOR IMPLEMENTING DRAMA-BASED ACTIVITIES AT B2 LEVEL ELT CLASSES
  (СДУ хабаршысы - 2018, 2018) S.A. Akhmedova
  Abstract. The aim of this project is to explore the practical implementation of drama-based activities at B2 level ELT classes. The use of drama in language classroom is considered to be one of the most innovative and creative approaches in language education. Along with its innovativeness it also fits into the frames of new trends in language teaching as project based learning and content language integrated learning. Through involvement in drama activity students acquire not only language skills, but also they develop communicative competence in L2. However how can drama be introduced to the language classroom? What are the different effective techniques in the way of applying drama to the studies of students ? What is the effect of constructing tools that improve the quality of an activity on students’ communicative performance and attitudes towards drama ? With the help of answers to the stated questions this project aims on creating model of drama-activity for its implementation in language classroom.
 • Item
  THE WAYS TO IMPROVE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SKILLS OF EFL TEACHERS
  (СДУ хабаршысы - 2021, 2021) S. Kazybay; D. Gaipov
  Abstract. ICT plays an important role in the maintenance of Education. In the XXI century, ICT has become a central issue for educators to integrate into the curriculum, thus leading to high performance of learners in the classroom. This study focuses on EFL teachers in secondary schools with different years of experience. This paper analyzes challenges/problems teachers face while using ICT, the level of ICT usage among the secondary school English Language Teachers and teachers’ perceptions towards integrating ICT in an English classroom. The application of technology can progress interest and inspiration of learners. Innovation offers second language learners information, outcomes and feedback; it also offers teachers efficient way of coordinating course contents and to communicate with many learners. Nevertheless, the usage of technology is encouraged and instructors can alter their teaching practices and instructional approaches, so that, available tools are utilized in the most efficient manner. It is recommended that caution to be taken when using technology to support language education.
 • Item
  EXPLORING THE CASE OF ONLINE LEARNING: PROBLEMS AND SOLUTIONS
  (СДУ хабаршысы - 2021, 2021) A. Mansurova; S. Tulepova
  Abstract. This article aims to describe the difficulties the master students faced during education in distance and attempts to describe the solutions undertaken to solve them at one of the private universities in Kazakhstan. To identify the problems and solutions the researchers used a questionnaire consisting of closed and open-ended questions and semi-structured interview. The findings showed that the most important difficulties were: time management; demotivation; adaptation to online learning; technical issues; internet connection problems. Also, various strategies were identified that master students tried to apply to solve and avoid these problems. Some of the most effective ones were: peer support; using a laptop instead of a smartphone; getting the recordings of the lessons; improvement of ICT skills and asking support from online instructors.
 • Item
  ОҚУШЫЛАРДЫ ОТАНШЫЛДЫҚ РУХТА ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ ҚАЗАҚ БАТЫРЛАР ЖЫРЫНЫҢ РӨЛІ.
  (СДУ хабаршысы - 2022, 2022) Д.А.Толегенова; Ж. Мамбетов
  Аңдатпа. Бұл мақалада оқушыларды отаншылдық рухта тәрбиелеудегі қазақ батырлар жырының маңызы туралы сөз қозғалған. Автор батырлар жырының балалар тәрбиесіндегі ерекше қызметі жайлы сөз қозғай келіп, жалпы білім беретін орта мектепте батырлар жырын оқыту әдістеріне тоқталған. Үш және бесінші сыныптарда оқытылатын «Қобыланды батыр» жыры балалардың бойына ерлік, қамқорлық, ептілік сияқты қасиеттерді дарытатын құндылықтар екеніне баса назар аударған.
 • Item
  IMPARTING VALUES THROUGH TEACHING FOREIGN LANGUAGES
  (СДУ хабаршысы - 2021, 2021) A. Kusmangazynova
  Abstract. It is known that the education system of Kazakhstan, which is a relatively young country, needs improvements and amendments. In Kazakhstan, Value-based education is a comparatively new teaching trend and is only practiced in several schools. This paper on one side explains the necessity for value-based education, and on the other hand, it focuses on the usage of a foreign language as an effective tool to embed values in students. The process of introduction (integration) of values in Language Teaching is quite complicated. This paper mentions possible ways of effective planning foreign language lessons based on values. The influence of value-based teaching approach on secondary schools’ students is discussed.
 • Item
  БАЛА ТІЛІН ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ
  (СДУ хабаршысы - 2017, 2017) А. Бейсенбай; Қ. Мұхамади
  Аңдатпа. Бала тіліндегі өзгешеліктердің көптігі оның зерттеу нысаны ретіндегі қырын да толықтыра түседі. Себебі баланың өзін қоршаған болмыс бейнесін қалай сомдағанына, игермеген ұғымдарының болуына, болмыс туралы нақты түсінігі болмауына байланысты шындықты тілдегі арнайы қалыптасқан атаумен атамай, баланың тілінде қалыптасқан, өзі ұқсатқан сөздермен алмастыра отырып атауы жиі ұшырасады. Мақалада тілші ғалымдардың бала тілінің шығуы, қалыптасуы, тарихы тағы басқа мәселелерге қатысты пікірлері ескеріле отырып, жалпы тіл білімінің негізгі де маңызды зерттеу жұмысының бірі екендігі баяндалған. Бала тілін зерттеушілердің біразы бала сөздерін, сөйлемдерін жазып алып, олардың ерекшеліктеріне тоқталса, екіншілері бала тілін эксперимент арқылы алып, бала тілін психологиялық, педагогикалық, физиологиялық тұрғыда қарастырып келді. Ал үшінші топтағылар бала тілінің ерекшелігін теориялық жағынан, баланың ойлауын, таным деңгейінің өсуімен байланыстырып когнитивті негізде қарастырды мақалада осы аталған мәселелер кеңінен сөз болады.
 • Item
  EFFECTS OF MENTORING ON EDUCATION OF MATHEMATICS FOR STUDENTS
  (СДУ хабаршысы - 2021, 2021) A. Sadvkova; N. Serikbay
  Abstract. Teachers in secondary schools in Kazakhstan take part in various seminars and professional development programs. One of these in school programs is mentoring. Where a teacher is just starting his career works with a more experienced teacher at a certain period of time. The aim of this work is to help the new teacher adapt to the new environment. This work examined effects of mentoring on education of mathematics for students focusing on how do mentors and mentees perceive mentoring during math classes, how is it recognized and implemented in the school. The study also identify what kind of opportunities these programs may provide for mentors and mentee and what challenges all parties may experience. The research was conducted using a qualitative research approach, with data gathered by semi-structured interviews and augmented with a paper overview of school policy and other mentoring related records. Six people were interviewed, portraying mentors and mentees. The results showed that, amid time constraints, periodic mentor-mentee mismatches, and disparities in perceptions toward mentoring, it has a significant effect on teachers' professional growth and to education process. Teachers connect mentorship with topic awareness growth, career development growth, efficient integration, potential for independent consultation. Mentoring can be introduced as a low-cost, fast, and active addition to schools’ professional development activities as part of Kazakhstan's shifting education system.
 • Item
  ӨРКЕНИЕТТЕР ТОҒЫСУЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫ /ҚАЗАҚ, ТҮРІК / ПОЭЗИЯСЫМЕН САБАҚТАСТЫҒЫ
  (СДУ хабаршысы - 2017, 2017) Ж.А. Тұрымбетова
  Аңдатпа. Мақалада туысқан түркі халықтарының, соның ішінде қазақ және түрік халықтарының ақындық-ашықтық поэзиясының қайнар көзінің байырғы түркі өркениеті мен ислам мәдениетінің тоғысуы аясында дамығандығы туралы мәселелер төңірегінде сөз қозғалған. Ашықтар мен ақын-жыраулар шығармашылығына ортақ атабабалық, жауынгерлік-қаһармандық сарындар, фольклорлық синкретизм, сопылық, діни-исламдық көзқарастар, дидактикалық поэзияның дараланған үлгілерінің (насихат, мысалдау өлеңдер), махаббат, көңіл-күй лирикасы секілді әдеби жанрларда шығыстың классикалық поэзиясына тән үлгілерді кеңінен көруге болатындығы көрсетілген. Юнус Эмре, Қараджаоғлан, Пір Сұлтан Абдал, Дертли секілді түрік ашықтарының көрнекті өкілдерінің шығармаларындағы дәстүр үндестігі және поэтикалық ықпалдастық тұрғысынан көрсетілген. Бұл мәселелер қазақ және түрік әдебиеттерінің өзара қарымқатынастарының негізгі жолдарын зерттеу, өзара баю заңдылықтарын анықтау, тарихи қарым-қатынас кезеңіндегі екі халықтың бір-бірімен тығыз рухани сабақтастық негіздерін айқындай түсу болып табылады.
 • Item
  СӨЗДІҢ АУЫСПАЛЫ МАҒЫНАСЫН ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ӘДІСТӘСІЛДЕРІ
  (СДУ хабаршысы - 2022, 2022) С.А. Сыргабекова
  Аңдатпа. Мемлекеттік білім саясаты мұғалім арқылы жүзеге аспақ. Ұлтымыздың зерделі әлеуетін қалыптастыруды бағытқа алған мектептің негізгі өзегі- мұғалімнің жеке басының ізденімпаздығы мен білімділігі. "Сабақ - толығымен алғанда, оқу-тәрбие процесінің элементі, оның ұйымдастырылған формасы. Екінші жағынан, сабақта іс-әрекеттердің бір түрі болатын оқыту ісі көрініс табады," - дейді П.Лернер пікірі. Ал қазіргі түсінік бойынша, сабақ - тек білім беру процесінің негізгі ұйымдастыру формасы ғана емес, ұжымдағы оқушылардың жұмысын ұйымдастырудың да негізгі формасы болып табылады. Сабақтың түрі өтетін тақырыпқа, сынып оқушыларының жас ерекшелігіне, қабілет ерекшелігіне, сабақтың мақсатына қарай белгіленеді. Егер сабақ бірсарында өтетін болса, оқушының оқуға деген қөзқарасы өзгереді. Ойлау белсенділігі төмендейді, ынтасы, пәнге деген қызығушылық тежеледі.