Search Results

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    XX ғасырдағы Қазақстан тарихы
    (Suleyman Demirel University, 2009) Н.У.Шаяхметов; М.Ә.Құсайынова
    Оқу құралы XX ғасырдағы Қазақстан тарихына арналған. Бұл кезең үш дәуірдің тоғысында: Ресей империясы тұсында, кеңестік жүйеде және тәуелсіздік жағдайында өрбіген тарихи оқиғаларды қамтиды. Бұл оқу құралы Отан тарихы бойынша білім берудің қазіргі талаптарына сәйкес жасалған. Оқу құралы мектеп оқушыларына, студенттерге арналған. Сонымен бірге мұғалімдер мен Отан тарихына қызығушылық танытанын көпшілік оқырман қауым үшін де пайдалы.